Наше видение

Через 5 лет занять место одного из самых влиятельных деловых сообществ Украины!


Подробнее

Поддержка законных интересов

Поддержка законных интересов членов КТА через дипломатические каналы, в частности, посредством дипломатического представительства Китайской Народной Республики в Украине и Правительства Украины;
Подробнее

Защита интересов

Защита и отстаивание экономических, социальных и других законных интересов членов Ассоциации в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления
Подробнее

Законодательные инициативы

Законодательные инициативы по вопросам усовершенствования режима предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в Украине
Подробнее

Выход на рынки

Содействие в создании условий для выхода членов Ассоциации на рынки Китая и Украины
Подробнее

Послуги аутсорсингу


У січні-вересні вартість контрактів, підписаних китайськими підприємствами у сфері послуг аутсорсингу, становила 85,45 млрд. дол. США, вартість виконаних контрактів становила 61,50 млрд. дол. США, збільшившись на 16,4% і 12,8% відповідно.


Подробнее

Зовнішня інвестиційна діяльність та зовнішньоекономічна співпраця

Зовнішні прямі інвестиції. У січні-вересні інвестори Китаю вклали прямі інвестиції в 5162 підприємства 150 країн/регіонів, зовнішні прямі інвестиції в нефінансові галузі склали 538,9 млрд. юанів (87,3 млрд. дол. США, 1дол. США = 6.1730 юанів), збільшившись на 16,5%.

Зокрема, акціонерні інвестиції та інвестиції в боргові інструменти склали 461,12 млрд. юанів (74,7 млрд. дол. США), збільшившись на 21,5% і становивши 85,6% від загальної суми. Об’єм інвестицій у вигляді отриманих доходів склав 77,78 млрд. юанів (12,6 млрд. дол. США), зменшившись на 6,7% і становивши 14,4% від загальної суми.

До кінця вересня загальна кількість прямих китайських інвестицій у нефінансові галузі іноземних країн склала 5.5 трлн. юанів (832,3 млрд. дол. США). Закордонне співробітництво у сфері трудових послуг.

У 1-3 кварталах загальна кількість робочої сили, направленої з Китаю за кордон, становила 381 тис. осіб, скоротившись на 14 тис. осіб або на 3,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Станом на кінець вересня загальна кількість направленої з Китаю за кордон робочої сили становила 7,86 млн. 

Подробнее

Використання іноземних інвестицій

У січні - вересні 2015 р. у Китаї було засновано 18980 нових підприємств за участю іноземного капіталу, що на 10,1% більше, ніж у аналогічному періоді 2014 року.


Сума фактично використовуваного іноземного капіталу становить 584,74 млрд. юанів (94,9 млрд. дол. США), збільшившись на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Подробнее

Стан зовнішньої торгівлі

За статистичними даними митниці Китаю, у вересні 2015 року валовий обсяг імпорту та експорту Китаю склав 2 трлн. 220 млрд. юанів, знизившись на 8,8 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За розрахунками у доларах, обсяг імпорту та експорту Китаю склав 350,8 млрд. дол. США, зі зниженням на 11,4%, зокрема, експорт – 205,6 млрд. дол. США, зі зниженням на 3,7%, імпорт – 145,2 млрд. дол. США, при зниженні на 20,4%, активне сальдо склало 60,3 млрд. дол. США, з приростом на 

Подробнее

Стан та особливості внутрішнього ринку КНР

За даними Державного статистичного управління КНР за перші три квартали об’єм роздрібних продажів споживчих товарів склав 21 трлн. 600 млрд. юанів і збільшився на 10,5 % проти аналогічного періоду минулого року. У вересні ріст склав 10,9 % проти аналогічного періоду минулого року.

Головні особливості споживчого ринку КНР полягають у наступному: динамічний розвиток нових форм торгівлі (онлайн продажі); поступове зростання споживання товарів житлового призначення (ринок нерухомості, будматеріали, меблів та побутової техніки); збільшення споживання товарів повсякденного використання продажу продовольчої продукції.

Поява гарячих точок масового громадського споживання під час дозвілля (заклади харчування, збори кінотеатри, продаж спортивних товарів); пожвавлення споживання енергозберігаючих та інтелектуальних товарів (авто, холодильники, кондиціонери, телевізорів надвисокої чіткості 4К); незначне зростання

Подробнее